אי ציות להוראות תמרור המוטבע על הכביש

סימון המוטבע על גבי הכביש באמצעות שרטוט קווים וסימנים שונים נועד להכווין את עוברי הדרך (נהגים והולכי רגל). כידוע, הענישה בישראל בגין עבירות תנועה מתבצעת במספר אופנים, לרבות, צבירת נקודות בהתאם לסוג העבירה, הטלת קנסות כספיים על מבצע העבירה בהתאם לסוג העבירה, החרמת רכבים, שלילת רישיון הנהיגה, הגשת כתב אישום בגין העבירה ועמידה לדין.

במקרה של עבירת תנועה המתייחסת לאי ציות לחיצים וסימונים המוטמעים על גבי הכביש, עבירה זו עשויה לגרור אחריה זימון למשפט תעבורה, כאשר גזר הדין המוטל על הנהג לאחר ביצוע עבירה מסוג זה, מורכב משיקולים שונים הכוללים בין היתר את חומרת העבירה, עברו התעבורתי של מבצע העבירה, נסיבותיו האישיות לדבר ביצוע העבירה, תוצאות העבירה וכיוצא בזה.

עקיפת רכב תוך כדי חציית קו הפרדה רצוף הינה עבירת אי ציות להוראות תמרור המוטבע על הכביש, ולצורך העניין, עבירה מסוג זה נחשבת לעבירת תנועה חמורה, שמידת הענישה כלפיה הינה מחמירה ביותר. בנוסף, נסיעה שלא לפי הוראות התמרור או בניגוד לחץ המסומן על הכביש הינן עבירות בגינן מוטל קנס כספי על הנהג בשווי 500 ₪, וכמו כן, הוא צובר לרעתו 6 נקודות בגין ביצוע העבירה.

כידוע, צבירת 36 נקודות על פי שיטת הניקוד החדשה, מובילה לשלילת רישיון הנהיגה ע"י משרד הרישוי ודרישה לקיום מבחן תיאוריה לצורך הכרת חוקי התנועה ובין היתר את הסימונים המופיעים ומוטמעים על גבי הכביש.

כמו בכל עבירת תנועה אחרת הגוררת אחריה זימון לדין והגשת כתב אישום כנגד מבצע העבירה, גם בעבירות של אי ציות להוראות תמרור המוטמע על הכביש, מומלץ להיוועץ עם עורך דין לענייני תעבורה, המתמחה בייצוג נהגים בבית המשפט. כמו כל דיון משפטי אחר, גם דיונים בדבר ביצוע עבירות תנועה, נבחנים על פי המקרה הספציפי בו התרחשה העבירה.

במידה וגם נגדכם הוגש כתב אישום בגין אי ציות להוראות תמרור המוטמע על הכביש, זה הזמן להיוועץ עם עורך דין מקצועי הבקיא בכל דיני התעבורה השונים, ומנוסה בייצוג נהגים בדיונים משפטיים בתחום.

במידה וגם נגדכם הוגש כתב אישום והזמנה לדין בגין אי ציות לתמרור, זה הזמן ליצור קשר עם משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס.

נשמח לדירוג