אכיפה מיוחדת בשכרות

רף האכיפה בנהיגה בשכרות עלה!!

לאחרונה עבר בכנסת חוק אשר מורה לשוטרים לעצור נהגים מסוימים השותים ונוהגים אפילו כאשר בגופם כמות מזערית של 50 מ"ג אלכוהול באוויר נשוף, כמות זו שוות ערך לכ- 30 מ"ל אלכוהול בלבד ובבדיקת דם 10 מ"ל אלכוהול בלבד.

הנהגים עליהם חל השינוי הם נהגים צעירים עד גיל 24 ונהגים מקצועיים כגון נהגי מוניות בתפקיד, נהגי אוטובוסים בתפקיד וכד'.

כיום במדינת ישראל, המשטרה עוצרת נהגים אשר בגופם נמצא 290 מ"ג אלכוהול באוויר נשוף כמות זו שוות ערך לכ- 150 מ"ל אלכוהול ובבדיקת דם 50 מ"ל אלכוהול, כלל הנהגים אשר נתפסים עם הכמות האמורה מוגש נגדם כתב אישום על נהיגה בשכרות ועל פי התקנות רישיון הנהיגה שלהם אמור להישלל לתקופה מינימאלית של שנתיים.

כפי שבטח כבר נוכחתם להבין, רמת האלכוהול בדם המותרת לנהגים אשר הוחרגו מהכלל הינה חמישית מרמת האלכוהול המותרת לשאר הנהגים.

לאור החקיקה החדשה הנהגים אשר הוחרגו מהכלל ימצאו נוהגים בשכרות גם בכמות המזערית האמורה ויוגש כנגדם כתב אישום על נהיגה בשכרות, ושוב יודגש כי הכמות האמורה מהווה רק כחמישית מהאחוז המותר לכלל הציבור הנוהג!

החקיקה החדשה נועדה למנוע לחלוטין מהנהגים המוחרגים לשתות אלכוהול ולו את הכמות הקטנה ביותר ולנהוג.

במידה ואתם נהגים צעירים או נהגים מקצועיים ונתפסתם נוהגים שיכורים פנו מיד לעורך דין המתעסק בדיני תעבורה אחרת אתם עלולים לאבד את רישיונכם לתקופה מינימאלית של שנתיים! הקבועה בתקנות.

מובהר כי אין באמור לעיל משום ייעוץ מקצועי כלשהו.

קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין תעבורה מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג