האם קיימת חובה לבצע בדיקת סמים?

בניגוד לאלכוהול שצריכתו חוקית אך נהיגה תחת השפעתו אסורה מרף מינימאלי שנקבע בחוק, צריכת הסמים (מכל סוג ובכל כמות), אסורה לשימוש לפי פקודת הסמים המסוכנים, גם ללא קשר לנהיגה תחת השפעתם.

נהיגה תחת השפעת סמים נקבעת על סמך שתי בדיקות המאפשרות איתור תוצרי חילוף חומרים של סמים מסוכנים בגוף, האחת, באמצעות בדיקת דם, והשנייה, באמצעות בדיקת שתן.

על מנת שתיערך בדיקת סמים חייבים להתקיים התנאים הבאים:

• בדיקת שתן תיערך לחשוד רק במקרים בהם עולה חשד סביר כי הנהג נתון להשפעת סמים מסוכנים

• במידה והשוטר העלה חשד סביר כי הנהג נמצא תחת השפעת סמים, הוא מחויב לערוך דו"ח מאפיינים, ולאחר מכן לדרוש מהנהג להתלוות אליו לצרכי מתן דגימות שתן.

• דרישה למתן דגימת דם תתבצע רק במקרים בהם קיימת מניעה מצד הנהג החשוד לביצוע בדיקת שתן, ורק במקרים בהם החשוד מבקש בעצמו לקיים בדיקת דם. כמו כן, בדיקת דם תילקח במקרים בהם החשוד נמצא מחוסר הכרה.

• בטרם נטילת הדגימה השוטר מחויב להסביר לנהג את מטרת נטילת הדגימה, הסבר על סירוב מתן הדגימה, ורק לאחר מכן יבקש את הסכמתו של הנהג החשוד למתן הדגימה. כמו כן, מחויב השוטר לתעד בכתב את דין הדברים בינו ובין הנהג החשוד במסגרת ההסבר הניתן לנהג.

• במידה והנהג מסרב להיבדק באמצעות בדיקת שתן מחויב השוטר להעלות בכתב את טעמי הסירוב.

האם חובה לקיים את בדיקת הסמים?

כמצוין לעיל, בדיקת סמים יכולה להתקיים רק כאשר עולה חשד סביר כי הנהג נמצא תחת השפעת סמים מסוכנים. במידה והנהג מתכחש לכך שהוא נטל סמים בטרם עלייתו לרכב, ובמידה ובחיפוש שנערך בתוך הרכב לא התגלו ממצאים המעלים חשד לשימוש בסמים, ובמידה ועל פי בדיקת המאפיינים שנערכה לנהג עולה כי הוא פיכח, אין שום סיבה ששוטר התנועה ידרוש מכם לבצע בדיקת שתן או דם לצרכי זיהוי סמים מסוכנים בגופכם.

זכרו- לאף שוטר אין את הסמכות לערוך לכם בדיקת סמים מבלי חשד סביר, משום שהדבר מהווה פגיעה בפרטיותו וגופו של האדם. מנגד, אי הסכמה לביצוע בדיקות הסמים כאשר קיים חשד כי הנהג מצוי תחת השפעת סמים פירושה בעיני החוק כהודאה בדבר העבירה.

במידה וגם נגדכם הוגש כתב אישום בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים, זה הזמן ליצור קשר עם משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס, משרד המתעסק בדיני התעבורה בכלל ובדיני נהיגה תחת השפעת סמים בפרט.

נשמח לדירוג