הענישה בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים

על פי החוק הקבוע במדינת ישראל, אדם הנוהג שיכור ואדם שנוהג תחת השפעת סמים חד הם, ולמרות זאת, בתי המשפט בבואם לדון בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים, נוטים להחמיר את מידת הענישה, וכפועל יוצא מכך, עונשים בגין נהיגה תחת השפעת סמים יכולים להיות חמורים יותר מאשר עונשים אשר יוטלו על ידי בית המשפט במקרים של עבירת נהיגה בשכרות.

הענישה המחמירה יותר נובעת בין היתר גם בהסיבה שצריכת סמים בפני עצמה הינה בלתי חוקית, וזאת בניגוד לאלכוהול שכידוע אינו אסור לשתייה במדינת ישראל לבגירים מעל גיל 18. כמו כן, סוגי הסמים השונים והרבים כל כך, הינם בעלי השפעות שונות על גוף האדם, ולכן קשה לאמוד את השפעתם המיידית ועוד יותר קשה להתייחס לעבירה מסוג זה כמקשה אחת בדומה לענייני אלכוהול לצורך הדוגמא.

בניגוד לאלכוהול שצריכתו חוקית אך נהיגה תחת השפעתו אסורה מרף מינימאלי שנקבע בחוק, צריכת הסמים (מכל סוג ובכל כמות), אסורה לשימוש לפי פקודת הסמים המסוכנים, גם ללא קשר לנהיגה תחת השפעתם.

בעבר הלא רחוק, ובהיעדר יכולת לדעת בוודאות האם הנהג אכן היה תחת השפעת סמים בזמן הנהיגה, או שאולי הוא נטל אותם מספר ימים בטרם ביצוע העבירה תוקן החוק בכל הקשור לעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים. בשנת 2005, החמיר המחוקק את החקיקה בעניין נהיגה תחת השפעת סמים, וקבע כי: שיכור הינו כל אדם אשר בגופו מצוי סם או תוצרי פירוק של סם, ומשמעות התיקון היא שהתביעה איננה מחויבת יותר להוכיח את השפעת הסמים על הנהיגה, וכפועל יוצא מכך, חובת ההוכחה לחוסר השפעת הסמים על נהיגתו של הנאשם הינה בתחום אחריותו בלבד.

במידה וגם נגדכם הוגש כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעת סמים, זה הזמן להיוועץ עם עורך דין מקצועי ומנוסה, המתמחה בפסקי דין בענייני תעבורה בכלל ובדיני תעבורה בנהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים בפרט. מכיוון שנהיגה תחת השפעת סמים נתפסת בעיני החוק כעבירה חמורה, הקפידו להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה מנוסה שכבר ייצג בעבר נהגים שהועמדו למשפט בגין עבירה מסוג זה.

במידה וגם נגדכם הוגש כתב אישום בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים, זה הזמן ליצור קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג