זיכוי בעבירה של מהירות מופרזת – האם אפשרי ?

צריך לדעת שבמידה ונתפסתם בעבירה של מהירות מופרזת, הדבר אינו גזירת גורל ואתם יכולים לצאת זכאים בבית המשפט, במידה וביקשתם להישפט או במידה וקיבלתם הזמנה לדין, הדבר תלוי, בין השאר בצורה שבה נלכדתם, בין אם דרך ממל"ז, בין אם דרך מכשיר הדבורה או בין אם דרך מצלמת מהירות וכמובן עורך הדין לענייני תעבורה המייצג אתכם.

כעת נציין מספר אפשרויות או טענות הגנה היכולות להוביל לאפשרויות זיכוי:

נתפסתם על ידי הממל"ז:

כאן צריך לדעת שהתביעה צריכה להוכיח את תקינות המכשיר בעת האירוע, האם הופעל על ידי שוטר תנועה מיומן והאם נבדק לפני השימוש בו, התביעה נדרשת להציג את הדו"ח שמילא השוטר ביום האירוע המפרט את תנאי השטח והראות וכן עמידה של השוטר בכל תנאי האכיפה כפי שמוצגים בנהלי המשטרה וכו'. במידה והתביעה מוכיחה את כל הדברים הללו, כשירותו של המכשיר תוכח ותהווה ראיה ישירה לביצוע העבירה.

נלכדתם על ידי מכשיר הדבורה:

כאן צריך לדעת שעל מנת שיתקבלו תוצאות מדויקות המשקפות נכונה את המהירות שבה נסע הרכב הנמדד, השוטר צריך להפעיל את המכשיר על פי כללים ברורים והליך מדויק שאין לסטות ממנו, וכאן כחלק מטענות ההגנה של עורך דין לענייני תעבורה להוכיח כשלים ראייתיים הקשורים למיומנותו של המפעיל ובאופן ישיר על מהימנותה של הבדיקה.

צולמתם על ידי מצלמת מהירות:

אפשרות אחת היא שבעל הרכב אינו האדם שנהג בו בזמן ביצוע העבירה וכאן מספיק תצהיר בלבד של האדם שנהג ברכב והדו"ח עובר אליו.

אפשרות שנייה במידה וצולמתם היא לבדוק האם בתמונה ניתן לזהות בבירור את לוחית הרישוי ואת מספר הרכב, במידה ולא או במידה חלקית ניתן יהיה לבטל את האישום.

אפשרות אחרת היא לבקש הוכחה המעידה על תקינות המצלמה, פיתוח התמונות והטיפול השוטף בה, במידה ויש דופי בהם או בחלקם ניתן יהיה לבטל את אשמה.

צריך לדעת שבמידה והינכם מעוניינים להישפט בגין האשמה, אל לכם לשלם את הדו"ח שכן הדבר מהווה כהודאה שלכם כאילו שביצעתם את העבירה וזכותכם להגשת בקשה להישפט (תוך 90 יום מיום קבלת הדו"ח) עליה אינה תקפה עוד.

במידה והואשמתם בנסיעה במהירות מופרזת, צרו קשר עם משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס, משרד המתעסק אך ורק בתחום דיני התעבורה, על מנת שבעזרתנו תוכלו להשיג את התוצאה המקסימאלית עבורכם.