זיכוי בעבירת נסיעה ברמזור אדום – האם אפשרי?

נסיעה באור אדום הינה עבירה חמורה הטומנת בחובה קנס כספי גבוה בסך של 1,500 ₪ ובנוסף רישום של 10 נקודות.

חשוב לדעת שבמידה והקנס משולם על ידכם הדבר מהווה למעשה הודיה בביצוע העבירה וכך בעצם מתבטלת, עבור הנהג, האפשרות לבקש להישפט בגין העבירה.

ישנן מספר אפשרויות זיכוי על עבירת נסיעה באור אדום ואלו הן:

ראשית, במידה ומדובר בדו"ח מצלמה ניתן להסב את הדו"ח מצלמה על שם אדם אחר במידה ובעל הרכב אינו האדם שנהג בו בזמן ביצוע העבירה – פקודת התעבורה קובעת את האחריות על בעל הרכב שביצע את העבירה כאילו הוא זה שביצע אותה אלא אם הוכיח אחרת, ולכן ישנה אפשרות ומידה ובעל הרכב מסר אותו למישהו אחר, וכך הדו"ח עובר לאדם שעבר את העבירה – הסבת הדוח המצלמה יכולה להתבצע על ידי תצהיר בלבד של האדם שנהג ברכב אשר מודה כי הוא זה שהחזיק ברכב זמן ביצוע העבירה, הדגש הוא על החזקת הרכב ולא הודיה על ביצוע העבירה וזאת בכדי לאפשר לאדם שהוסב על שמו העבירה אפשרות להגיש בקשה להישפט ועל ידי ייצוג משפטי וניהול משפט נכון, ניתן יהיה לבטל את הנקודות שמלוות לעבירה זו ואף במקרים מסוימים להגיע לזיכוי.

חשוב לציין כי אומנם אין מדובר בזיכוי המסורתי, אך גם במקרה זה הנהג אשר עליו נרשם הדו"ח מלכתחילה מבוטל לחלוטין ולא נשאר כל רישום על ביצוע העבירה בדיוק כפי שקורה בזיכוי "רגיל".

עוד צריך לציין שעל פי דיני הראיות חובת ההוכחה חלה תמיד על התביעה אך במקרה הזה פקודת תעבורה מיוחדת מעבירה את נטל ההוכחה על בעל הרכב עצמו למציאת הנהג אשר החזיק ברכב בזמן ביצוע העבירה ואם בעל הרכב אינו יודע מי נהג, חזקה עליו כי הוא זה שנהג ברכב.

ישנם מספר טענות הגנה אשר עומדות לנהג לצורך חפותו, אחת מהן היא האפשרות כי במידה והרמזור אינו הועמד כדין, כאן נטל ההוכחה הוא על התביעה, במקרים מסוימים לא ניתן להוכיח האם הרמזור הועמד כדין בגלל מסמכים שלא נמצאו לגבי אותו רמזור, עקב זמן רב שעבר מאז שהוצב וכיוצא בזה, וכך בעצם האישום יכול להתבטל.

במידה והעבירה נתפסה במצלמה, צריך לבדוק האם בתמונה ניתן לזהות בבירור את לוחית הרישוי ואת מספר הרכב, במידה ולא או במידה חלקית ניתן יהיה לבטל את האישום כמו כן אפשר לבקש הוכחה המעידה על תקינות המצלמה, פיתוח התמונות והטיפול השוטף בה, במידה ויש דופי בהם או בחלקם ניתן יהיה לבטל את אשמה.

אפשרות נוספת היא במידה ונתפסת על ידי שוטר, כאן ההוכחה על ידי התביעה תהיה קשה יותר מכיוון שהשוטר חייב לעמוד במקום בו ניתן לראות הן את קו העצירה של הרכב שלכאורה לא ציית לרמזור אדום והן את הרמזור עצמו על מנת לוודא שאכן הופיע בו אור אדום.

לדוגמה: שוטר שעובר ברכבו את הצומת ובמקביל מבחין ברכב המגיע מכיוון אחר ונכנס לצומת, במקרה כזה לא ניתן להוכיח מעל לכל ספק שהרכב לא ציית לרמזור אדום.

או שוטר שמגיע ממזרח למערב ורכב אחר מגיע מדרום לצפון, השוטר יכול להבחין בקו העצירה של הרכב האחר אך לא באור המופיע ברמזור של הרכב השני.

במידה וקיבלתם דו"ח בגין אי ציות לרמזור אדום, צרו קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג