חובת נהג לא מעורב בתאונת דרכים

צריך לדעת שחובת הגשת עזרה לנפגע תאונת דרכים אינה חלה רק על הנהג הפוגע, החוק קובע: שעל המעורב בתאונת דרכים מוטל להזעיק למקום התאונה את גופי ההצלה ולהמתין עד הגעתם, וכמו כן עליו לדאוג למנוע כל נזק נוסף לנפגע ולהגיש עזרה ראשונה ככל יכולתו וכן הושטת עזרה בהתאם למקום התאונה ונסיבות המקרה חובה זו חלה גם על נהגים אקראיים שהגיעו למקום התאונה.

הכנסת ה-14 חוקקה חוק שנקרא "לא תעמוד על דם רעך" שמטרתו לאכוף על פי לשון החוק "אי עמידה בנורמות מוסריות שבדין הפלילי", על פי החוק חייב כל אדם ולא רק הנהג הפוגע וכן לא רק במקרה של תאונת דרכים להגיש עזרה למי שנקלע למצוקה וחיו בסכנה.

מטרת החוק היא להבטיח מתן עזרה מיידית לנפגע בתאונת דרכים או בדרך אחרת וזאת בכדי לשמור על חיו ועל גופו של הנפגע.

ולכן חובת נהג אקראי שעובר ליד תאונת דרכים עם נפגעים היא כאילו הוא עצמו היה מעורב בה ועליו לקיים את החוקים הבאים:

• להגיש עזרה ראשונה, במידה שיש לו הכשרה מתאימה לכך.

• להזעיק למקום התאונה אמבולנס, משטרה ועל פי הצורך גם רכב כיבוי אש.

• להמתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים.

• למנוע כל נזק נוסף לנפגע.

צריך לציין שגם נוסעי הרכב הפוגע במקרה של תאונת דרכים עלולים להיענש וזאת אף על פי שאינם מחוייבים בחוק – הם יכולים להיות מואשמים לא בעבירת הפקרה עצמה אלא על סיוע להפקרה.

ישנה הצעת חוק שאומרת שבתי המשפט יהיו מחוייבים להטיל גם על נוסעים ברכב עונש מאסר בפועל במקרה של מעורבות בתאונת פגע וברח, החוק מציע להטיל את האחריות על נוסעים מעל גיל 18 וזאת כאשר הם אינם פועלים באופן סביר בכדי לעצור את הרכב.

ישנם שגורסים שלא ראוי לכפות בהוראת חוק פלילית קיום מילוי חובה אנושית בסיסית כי הדבר יוצר הרגשה שהציבור בארץ אינו שש להגיש עזרה למי שנפגע בתאונה או למי שחייו בסכנה, אך לצערנו היו מקרים בשנים האחרונות שהדבר נעשה ולכן נחקק החוק שימנע זאת.

במידה והואשמתם בהפקרה, צרו קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג