כיצד ניתן לבטל איסור שימוש ברכב?

על פי סעיף 57 (א), לפקודת התעבורה, בסמכותו של קצין משטרה להורות על איסור שימוש ברכב לאחר ביצוע אחת מעבירות התנועה המעוגנות בסעיף זה. קצין המשטרה רשאי להודיע לנהג הרכב או בעליו על הטלת איסור שימוש ברכב רק במקרים בהם עולה יסוד סביר להניח כי נגד הנהג יוגש כתב אישום.

במידה וגם נגדכם הוטל איסור שימוש ברכב, תוכלו להגיש בקשה בעניין לבית המשפט לתעבורה המוסמך לדון בעבירות תעבורה לצורך ביטול האיסור. בכל המקרים בהם תדרשו להגיש בקשה לבתי המשפט בנוגע לביטול איסור השימוש ברכב, מומלץ לעשות זאת במסגרת היוועצות עם עורך דין המתמחה בדיני התעבורה.

בתי המשפט לענייני תעבורה רשאים לבטל או לקצר את תקופת איסור השימוש ברכב, במקרים בהם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:

• בעל הרכב לא העניק לנהג את הסכמתו לשימוש ברכב, והרכב נלקח על ידי הנהג שביצע את העבירה בגינה הוטל האיסור ללא ידיעתו של בעל הרכב.

• נהג הרכב ביצע במכונית שימוש בניגוד להוראות המפורשות של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו על מנת למנוע את דבר העבירה.

• בית המשפט מצא "נסיבות אחרות" המצדיקות את ביטול או קיצור תקופת איסור השימוש ברכב.

בכל דיון משפטי בנוגע לערעור שהוגש בעניין ביטול איסור השימוש ברכב, בתי המשפט לענייני תעבורה בוחנים ובודקים את כלל הראיות התומכות בבקשת הביטול. במידה ואין ראיות כנגד הנהג המורשע בדבר העבירה בגינה הוטל איסור השימוש ברכב, בית המשפט יבטל באופן מיידי את תקופת איסור השימוש שהוטלה.

במסגרת בחינת נסיבות האירוע בגינו הוטל איסור השימוש, בית המשפט בוחן האם היה מדובר באירוע עבירה חמור. כמו כן, בית המשפט מעניק משמעות למצבו האישי של הנהג ונסיבותיו האישיות לביצוע העבירה בגינה הוטל איסור השימוש ברכב.

שיקולים כגון: גילו של הנהג, הרשעות קודמות ועברו התעבורתי, מקצועו, הזיקה הקיימת בין הנהג לבין בעל הרכב ועוד, מהווים את מערכת השיקולים המאפשרת לבתי המשפט לענייני תעבורה לבחון את בקשת הביטול שהוגשה על ידי בעל הרכב, הנהג או בא כוחם.

במידה ועברתם עבירה וקיבלתם איסור שימוש ברכב או במידה ועומד נגדכם כתב אישום בעבירת תעבורה, צרו קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג