מדיניות הענישה בנהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות פעם ראשונה

פקודת התעבורה קובעת כי נהג אשר הורשע בנהיגה בשכרות, ייפסל רישיון הנהיגה שלו לתקופה מינימאלית של 24 חודשים, וזאת בנוסף לעונשים נוספים אשר מוטלים על ידי בית המשפט בעבירה של נהיגה בשכרות כמו פסילה על תנאי, קנס כספי, התחייבות שלא לבצע עבירה ועוד. עונשים אלו מוטלים במסגרת הרשעה בפעם הראשונה בגין עבירת נהיגה בשכרות.

כאשר מדובר בנהג אשר ביצע עבירה של נהיגה בשכרות בפעם השנייה או יותר רף הענישה עולה פי כמה וכמה כאשר לרכיבי הענישה השונים מתווסף רכיב של מאסר.

נהג אשר ביצע עבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה או יותר – עונשו יהיה גבוה יותר מהעונש המוטל על נהג אשר ביצע את עבירת הנהיגה בשכרות בפעם הראשונה כאשר הרציונאל בעניין זה הוא שבמידה והעונש שספג הנהג בעבירה הראשונה של נהיגה בשכרות לא הרתיע אותו יש להענישו בצורה חמורה יותר על מנת שהעונש החמור כן ירתיע אותו מביצוע חוזר של עבירת נהיגה בשכרות.

בנוסף לאמור, בפקודת התעבורה ישנו סעיף אשר קובע כי נהג אשר הורשע בשנית בביצוע עבירת נהיגה בשכרות וזאת בטרם חלפה שנה מהיום בו הורשע בעבירה הראשונה, יהיה חשוף לקבלת עונש של פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של ארבע שנים ולא לתקופה של שנתיים ימים כמו כל נהג אחר המבצע את עבירת הנהיגה בשכרות.

מעבר לכך כאשר אדם מורשע בעבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה או יותר לרוב כחלק מהעונש אותו יקבל יהיה עונש של מאסר, בין אם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח ובין אם מאסר המומר לעבודות שירות.

עורך הדין לתעבורה הינו כלי משמעותי המשמש כל נהג אשר מבצע עבירה של נהיגה בשכרות, כאשר מדובר בעבירה חוזרת משמעות הייצוג על ידי עורך דין לתעבורה עולה לאין שיעור והיא הכרכית באופן שאין לתארו.

העובדה שנהג מקבל כתב אישום בגין נהיגה בשכרות אינה סוף פסוק ועל ידי עבודה מסודרת ונכונה העונש אותו יקבל נהג שכזה עשוי להיות נמוך מאוד ואף עשוי להתבטל לחלוטין במקרה בו הוא יזוכה מעבירת הנהיגה בשכרות המיוחסת לו.

עורך דין הבקיא בדיני התעבורה השונים, יכול להוביל אסטרטגיית הגנה המובילה להפחתת העונש גם במקרים של הגשת כתב אישום בגין עבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה או יותר. במידה וגם נגדכם הוגש כתב אישום בגין עבירת נהיגה בשכרות בפעם השנייה או יותר, זה הזמן לקיים פגישת ייעוץ מקצועית עם עורך דין הבקיא בפסקי דין תקדימיים שהובילו לזיכוי מלא של הנאשם, או לחילופין, להפחתת העונש באופן משמעותי.

משרד עורכי דין תעבורה בוכובזה את סיילס הינו משרד מתעסק אך ורק בתחום דיני התעבורה ומספק סיוע וליווי משפטי בתחום דיני התעבורה בכלל, ובעבירות הנהיגה בשכרות בפרט.

במידה והואשמתם בנהיגה בשכרות, צרו קשר עם משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס על מנת שבעזרתנו תוכלו להשיג את התוצאה המקסימאלית עבורכם.

נשמח לדירוג