חובת יידוע נהג על שלילת רישיון נהיגה

על פי החוק במדינת ישראל, שלושה גופים אחראיים על פסילת רישיון הנהיגה שלכם, הראשון, בית המשפט, השני, אגף הרישוי במשרד הרישוי, והשלישי, משטרת ישראל. בכל המקרים של פסילת רישיון הנהיגה על ידי אחד מהגופים הנ"ל, חלה חובת יידוע הנהג על היותו שלול.

החוק קובע כי די בעצם במשלוח הודעה בדואר רשום בכדי להקים חזקה על פיה הנהג מודע לכך שרישיונו נשלל, ומכאן שלא תעמוד לו הגנה לפיה לא ידע כי הוא נוהג בעת פסילה. חזקה זו ניתנת לסתירה בנסיבות חריגות בלבד, וכך, לעיתים, בית המשפט יראה את הנהג כאילו קיבל הודעה בדבר הפסילה, אף כאשר הלכה למעשה זו לא הגיעה לידיו.

החוק קובע כי תתקיים "חזקת מסירה" של הודעות על פסילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי, ובלבד שחלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה ההודעה על הפסילה בדואר רשום למענו של הנאשם. חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי הנאשם, אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה, מסיבות שאינן תלויות בו.

שלילת רישיון הנהיגה על ידי משרד הרישוי מתבצעת בעיקר על סמך צבירת נקודות אותן "צובר" הנהג בכל עבירת תנועה שנרשמה לחובתו. זכרו- תשלום קנס בגין דוח תנועה שהוענק לכם מהווה הודאה בדבר העבירה, ומייד לאחר התשלום, יזקפו לרעתכם מספר הנקודות הקבועות בחוק בגין אותה עבירה שביצעתם.

בחלק גדול מהמקרים מומלץ להיוועץ עם עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה בטרם קבלת החלטה האם לשלם את הקנס בגין עבירת התנועה או לפעול בצורה אחרת, לרבות, הגשת בקשה להישפט בגין העבירה.

חידוש הרישיון לאחר שלילה

• נהג שנפסל מלהחזיק ברישיון הנהיגה שלו על יד משרד הרישוי יקבל את רישיונו בחזרה רק החל מיום לאחר תאריך סיום השלילה. רישיון הנהיגה יימסר לנהג במשרד הרישוי, ורק לאחר הצגת המסמכים הנדרשים.

• נהג שנפסל רישיונו על ידי משטרת ישראל מקבל את רישיונו בחזרה בלשכת התנועה של משטרת ישראל.

• נהג שרישיונו נפסל על ידי בית המשפט, יהיה מחויב להמציא טופס הפקדת רישיון, כתב אישום ומסמך המסכם את גזר הדין וזאת בפני משרד הרישוי בתום תקופת הפסילה.

במידה ורישיונכם עומד על סף פסילה צרו קשר מיד עם משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס על מנת שבעזרתנו תוכלו למנוע את הפסילה.

משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס הינו משרד מתעסק אך ורק בתחום דיני התעבורה ומספק סיוע וליווי משפטי בכל תחום דיני התעבורה.

חובת יידוע נהג על שלילת רישיון נהיגה
2.1 (42.86%) 7 votes