מהם התנאים להטלת איסור שימוש ברכב?

סיכון הולכי רגל במעבר חצייה, נהיגה בשכרות, עקיפה מסוכנת, נהיגה ברכב בו נתגלו ליקויים מכאניים (על ידי בוחן תנועה) ונהיגה בזמן פסילת רישיון, כל אלו ועוד מהווים את סוגי עבירות התנועה בגינן מוטל על נהג הרכב ובעליו, איסור שימוש ברכב (החרמת הרכב).

הטלת איסור שימוש ברכב מתאפשרת במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

• שוטר תנועה מבחין בנהג המבצע את אחת העבירות בגינן מתיר החוק להטיל איסור שימוש ברכב

• במידה ושוטר התנועה איננו קצין בדרגת מפקח ומעלה, הוא רשאי לדרוש מהנהג להתלוות אליו אל קצין משטרה שבסמכותו להטיל את איסור השימוש ברכב באופן מיידי. כמו כן, רשאי שוטר התנועה ליטול מנהג הרכב את רישיון הרכב עד להבאתו לשימוע בפני קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה.

• קצין משטרה רשאי לאסור שימוש ברכב לתקופה של עד 30 או עד 60 יום, וכל זאת בתנאי שקצין המשטרה העלה יסוד סביר כי בגין עבירת התנועה אותה ביצע הנהג, יוגש כתב אישום.

• במידה ובמהלך שלוש השנים האחרונות, נמסרה הודעת איסור שימוש באותו הרכב, רשאי קצין המשטרה להטיל צו איסור שימוש ברכב לתקופה של 60 יום, וכמו כן, ליטול את רישיון הרכב.

• בסמכות בתי המשפט לתעבורה לבטל את הודעת איסור השימוש ברכב במקרים הבאים:

1. הרכב נלקח מבעליו ללא ידיעתו וללא הסכמתו.

2. נהג הרכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, והאחרון, ביצע כל שביכולתו על מנת למנוע את דבר העבירה

בכל מקרה, בסמכות שופטי התעבורה, לבטל, לקצר, להגביל את תקופת איסור השימוש ברכב.

• משטרת ישראל מחויבת להציג בפני הנהג או בעל הרכב את האפשרויות העומדות בפניהם בנוגע לזכותם להשמיע את טיעוניהם בפני הנציג המוסמך ביותר מטעם משטרת ישראל.

• כמו כן, אחראית משטרת ישראל להודיע למשרד הרישוי על הטלת איסור השימוש ברכב, והשבת רישיון הרכב לנהג או בעליו בגמר תקופת הטלת האיסור.

לכל נהג ולכל בעל רכב אשר נמסרה הודעת איסור שימוש ברכב, עומדת האפשרות לקיים פנייה לבית המשפט לתעבורה בנוגע לבקשת ביטול איסור השימוש ברכב. פנייה זו מומלץ לבצע באמצעות עורכי דין המתמחים בנושאי וחוקי התעבורה השונים.

במידה ועברתם עבירה וקיבלתם איסור שימוש ברכב או במידה ועומד נגדכם כתב אישום בעבירת תעבורה, צרו קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג