משמעות ענישת המינימום בנהיגה בשכרות

החוק במדינת ישראל קובע עונש מינימום לנהגים אשר מבצעים עבירה של נהיגה בשכרות.

עונש המינימום הינו פסילת רישיון לתקופה שלא תפחת מעשרים וארבעה חודשים.

לענישה זו, מעבר לתקופת הפסילה הארוכה, ישנם משמעויות רבות אשר מירב הנהגים המבצעים עבירה של נהיגה בשרות אינם מודעים להם.

בראש ובראשונה כאשר נגזר על אדם עונש של פסילת רישיון נהיגה לתקופה העולה על שנה אחת רישיונו יחודש רק לאחר ביצוע מבחן תיאורתי ומבחן מעשי בנהיגה, כלומר לפני שיחודש רישיונו של נהג אשר נפסל לתקופה שכזו יהיה עליו לעבור תיאוריה וטסט פעם נוספת. כך גם לגבי נהג שביצע עבירה של נהיגה בשכרות וקיבל את עונש המינימום בגין העבירה שהוא תקופה של שנתיים ימים, תקופה העולה על שנה, יהיה גם עליו לעבור מבחן תיאוריה וגם טסט פעם נוספת בטרם רישיונו יחודש.

הלכה למעשה על נהג שנפסל לתקופה העולה על שנה יהיה לגשת, לאחר סיום הפסילה, לאחד מתחנות משרד הרישוי ולהנפיק טופס ירוק, לאחר מכן יהיה עליו לגשת לרופא המשפחה וכן לאופטיקאי מוסמך ולהחתימם על הטופס. רק לאחר ביצוע פעולות אלו יהיה רשאי הנהג לגשת למבחן התיאוריה ורק לאחר עמידה בהצלחה במבחן זה יוכל הוא לגשת לטסט כאשר לאחר מעבר הטסט יקבל הנהג את רישיונו בחזרה.

בנוסף לתהליך המתואר, כאשר נגזר על נהג עונש המינימום הקבוע בנהיגה בשכרות, יהיה עליו לעבור מבחנים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בטרם יחודש רישיונו. הבדיקה במכון הרפואי הינה בדיקה מייגעת הלוקחת מספר רב של שעות כאשר אי הצלחה במבחן זה תביא להערכת הפסילה לתקופה של שנה באופן אוטומטי, בכפוף לאפשרות הערר,  והלכה למעשה גורמת להליך קשה ומסורבל בדרך לקבל את רישיון הנהיגה בחזרה.

לאחר עמדה בהצלחה בכל התהליך הנ"ל יקבל הנהג אשר ביצע עבירה של נהיגה בשכרות את רישיונו בחזרה. באם הנהג היה בעת ביצוע העבירה "נהג חדש" כאשר רישיונו יחודש הוא יחזור שוב להיות "נהג חדש" וזאת בשנית לתקופה של שנתיים ימים כאשר כל התקופה שכבר היה הנהג "נהג חדש" לא תבוא בחשבון.

כאשר מדובר בנהג ותיק אשר ביצע עבירה של נהיגה בשכרות ועמד בהצלחה בכל התהליך דלעיל, הוא יקבל את רישיונו בחזרה ללא כל תנאים והגבלות על גבי הרישיון.
עורך דין תעבורה הוא הכרחי בעת אישום בעבירה של נהיגה בשכרות שכן באמצעותו יוכל מבצע העבירה להימנע מעונש פסילת המינימום וכל המשמעויות הנובעות ממנו ומשכך מומלץ מאוד להשתמש בשירותיו ל עורך דין תעבורה בכל הקשור לנהיגה בשכרות.

במידה והואשמתם בנהיגה בשכרות, צרו קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג