סירוב להיבדק בבדיקת שכרות

האם לסרב לבקשת שוטר לבצע בדיקת שכרות?

בדיקת השכרות במדינת ישראל נעשית באמצעות שתי בדיקות עיקריות, האחת היא בדיקת דם בה נתפס נהג כשיכור במידה ונמצא בדמו 50 מ"ל אלכוהול והבדיקה השנייה היא בדיקת נשיפה באמצעות מכשיר ה"ינשוף" בו נתפס אדם כשיכור במידה ובגופו נמצא 290 מ"ג אלכוהול באוויר נשוף.

עד לשנת 2005 שוטר, במדינת ישראל, לא היה רשאי לבצע לנהג בדיקת שכרות באמצעות בדיקת דם או באמצעות בדיקת נשיפה מבלי שקיים חשד סביר כי הנהג נוהג כשהוא שיכור.

בשנת 2005 נפל דבר במדינת ישראל והכנסת אישרה תיקון בחוק הקובע כי שוטר רשאי לבקש מכל נהג לבצע בדיקת שכרות באמצעות מכשיר ה"ינשוף" גם אם לא קיים חשד כלל כי הנהג נוהג כשהוא שיכור.

יצוין כי לא חל שינוי באפשרות ביצוע בדיקת הדם שכן בדיקה זו נחשבת בדיקה פולשנית ועל כן נדרש חשד סביר של השוטר כי הנהג שיכור על מנת לבצע את הבדיקה.

בד בבד עם השינוי באפשרות ביצוע הבדיקה בכל עת על ידי שוטר באמצעות מכשיר ה"ינשוף", הוחלט בכנסת בנוסף כי נהג אשר יסרב לדרישת השוטר לבצע את בדיקת השכרות, הן באמצעות מכשיר ה"ינשוף והן באמצעות בדיקת הדם, יוחזק כנהג שיכור גם אם אין בגופו ולו מ"ל 1 של אלכוהול.

חשוב לציין כי על מנת להמתיק את הגלולה, הוחלט בכנסת כי על השוטר המחליט לבצע את בדיקת השכרות להודיע לנהג מה היא מטרת הבדיקה, לבקש את הסכמתו של הנהג ולהסביר לו את ההשלכות הנובעות מסירוב לבצע את הבדיקה.

במידה ויש בידי הנהג הוכחות לכך שהשוטר לא מילא אחר הוראות החוק (להודיע על מטרת הבדיקה, לבקש הסכמה ולהסביר את משמעות הסירוב) ולמרות זאת הגיש לנהג זימון לבית המשפט בגין סירוב לבצע את בדיקת האלכוהול, יוכל הנהג להימנע מהתוצאות הנובעות מהסירוב להיבדק.

במידה ואין בידי הנהג הוכחות כאמור לעיל הוא צפוי לעונש מינימום של שנתיים פסילה כאשר המגמה בבתי המשפט היא להחמיר בעונשים על הסרבנים שכן בתי המשפט רואים בסירוב כעבירה חמורה יותר מעבירת השכרות והמגמה במדור התביעות היא לבקש עונשים חמורים יותר משנתיים פסילה לסרבים המגיעים ל- 3 שנות פסילה ואף יותר.

תפקידו של עורך הדין לתעבורה הוא לערער על מסקנת השוטר כי הנהג סירב לבדיקה ולשם כך יש לבחון באופן מעמיק את דו"ח השוטר, את הממצאים עליהם מסתמכת התביעה, את נסיבות המקרה ועוד.

במידה וסירבתם לבצע בדיקת שכרות פנו מיד לעורך דין המתעסק בדיני תעבורה ומומחה בתחום נהיגה בשכרותאחרת אתם עלולים לאבד את רישיונכם לתקופה ארוכה מאוד.