ערעור על החלטות הוועדות הרפואיות

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו גוף ציבורי, הנמצא באחריות ישירה של משרד הבריאות, ועל פי תקנות התעבורה הוא מוגדר כ- "רופא מוסמך של משרד התחבורה- משרד הרישוי". במכון הרפואי לבטיחות בדרכים מועסקים רופאים, פסיכולוגיים, אחיות ופסיכיאטריים, כאשר תפקידם העיקרי הוא לבחון ולאפיין את כושרם הרפואי, הפיזיולוגי והנפשי של הנהגים המופנים למכון על ידי גורמים שונים הכוללים בין היתר את המוסד לביטוח לאומי, בתי המשפט לתעבורה, משטרת ישראל, משרד הביטחון ומשרד הרישוי.

ועדות ערר

במידה וגם אתם רואים את עצמכם כנפגעים מהחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בענייניכם, ובמידה והופניתם לצרכי בדיקות במכון על ידי אחד מהגורמים הבאים: משרד הרישוי, בתי המשפט לתעבורה או משטרת ישראל, תוכלו לערער על המלצת המכון הרפואי המוגדר בחוק כ- "רופא מוסמך של משרד התחבורה- משרד הרישוי". הערעור חייב להיות מוגש תוך שלושים יום מיום יישום ההחלטה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בענייניכם ומיום יישום המלצותיו על ידי משרד הרישוי.

וועדת הערר הינה וועדה מבקרת המורכבת משלושה רופאים הדנים בעניינכם. במידה ופסיקת הוועדה איננה מקבלת את בקשת הערעור, תוכלו להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי בתוך 10 ימים, וזאת רק בשאלות משפטיות בלבד.

במידה והינכם רואים את עצמכם כנפגעי המלצות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בהתאם להסכם הניידות בביטוח לאומי, אתם רשאים לפנות בכתב יד למנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בתוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה. במכתב זה, הינכם נדרשים לפרט את כל השגותיכם בנוגע להמלצת המכון. מנהל המכון מחויב להשיב לכם בכתב ובאופן מנומק אודות החלטת המכון בעניינכם. ערעור בנוגע להחלטה יתקיים אך ורק במקרים בהם המוסד לביטוח לאומי קיבל את המלצות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים שאינן עולים בקנה אחד עם רצונכם, את הגשת הערעור תוכלו לבצע במקרים אלו תוך 12 חודשים מעת שהתקבלה ההחלטה בענייניכם.

מכיוון שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים משמש מעין סמכות משפטית לכל דבר ועניין, ומכיוון שהחלטות והמלצות המכון הרפואי הן בעלות השלכות מרחיקות לכת בענייניכם, הקפידו להיוועץ עם עורך דין תעבורה המתמחה בכל דיני התעבורה, לרבות, אופן פעילותו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

במידה וברצונכם לערער על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים צרו קשר ואנו נדאג להפנות אתכם לעורכי דין מנוסים ומתאימים לטיפול בעניינכם.

נשמח לדירוג