חישוב תקופת פסילה – כל מה שצריך לדעת בנושא

לא מעט פעמים אנו נתקלים בשאלות הנוגעות למועדים הקבועים לחישוב תקופת הפסילה וזאת עקב אי בהירות הקיימת ביחס להוראות החוק בנושא. האם הפסילה מתחילה ביום הגשת כתב האישום כנגד הנהג? האם ביום מתן גזר הדין על ידי בית המשפט? או אולי מן המועד שבו הרישיון הופקד בידי הרשות המוסמכת בפועל? אם אתם שואלים את עצמכם ממתי מתחילה להיספר תקופת פסילת רישיון נהיגה אז המאמר הבא נכתב עבורכם.

מניין תקופת הפסילה – מיום מתן גזר הדין

לפי ס׳ 42(א׳) לפקודת התעבורה תתחיל תקופת הפסילה להימנות מיום מתן גזר הדין וזאת אלא אם בית המשפט הורה אחרת. זאת אומרת שהחל מן היום שבו בית המשפט נתן גזר דינו וקבע את תקופת הפסילה, תחל הפסילה להיספר, אלא אם נקבע אחרת.

תקופות פסילה מצטברות

לפי ס׳ 42(ב׳) לפקודת התעבורה מקום שבו נהג נשפט על עבירה וניתן לחובתו גזר דין עם מניין ימי פסילה ובטרם נסתיימה הפסילה נשפט הנהג בשנית וניתן לחובתו גזר דין נוסף עם מניין ימי פסילה נוספים, שתי התקופות יהיו מצטברות אחת על השנייה. כך לדוגמא, מקום שנהג נשפט לשנתיים שלילה ולאחר שנה מכן נשפט פעם נוספת ונגזרו עליו שנתיים שלילה נוספות, הרי שממועד מתן גזר הדין השני יהיה עליו לרצות שלוש שנות שלילה במצטבר.

מניין תקופת הפסילה – מיום הפקדת הרישיון

מה קורה בסיטואציה שבה אדם נשפט לשלילת רישיון של שנה ורק שישה חודשים לאחר מכן התייצב והפקיד את רישיון הנהיגה שלו. האם ירצה חצי שנת שלילה בלבד? התשובה היא שלילית. ס׳ 42(ג׳)(1) לפקודת התעבורה קובע כי התקופה שבין מועד מתן גזר הדין לבין המועד שבו הופקד הרישיון אצל הרשות המוסמכת בפועל לא ייחשב למניין תקופת הפסילה. יש גם לציין כי לפי תקנה 556(א) לתקנות התעבורה, מי שנפסל על ידי בית המשפט מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה חייב להפקיד את הרישיון בבית המשפט שהורה על פסילתו מיד עם מתן ההוראה. אם כן, ישנה חשיבות ממשית למועד ההתייצבות והפקדת רישיון הנהיגה בפועל, שכן התמהמהות עלולה להאריך את תקופת הפסילה.

מניין תקופת הפסילה – בעת מאסר בפועל

לפי ס׳ 42(ג׳)(2) לפקודת התעבורה מקום שבו אדם נשפט לתקופת מאסר בפועל ולפסילת רישיון נהיגה, הרי שתקופת הפסילה תחל להימנות ממועד שחרורו מן המאסר ואין המדובר בתקופות חופפות. כך למשל, אדם נשפט לשנתיים מאסר בפועל ולשנתיים שלילת רישיון נהיגה, שלילת הרישיון תחל להימנות ממועד שחרורו מן המאסר ולא בחופף.

 

ככלל, ניתן לומר שתקופות הפסילה מתחילות להיספר מיום מתן גזר הדין על ידי בית המשפט וזאת למעט מס׳ סייגים אשר עלולים להאריך את תקופת הפסילה כדוגמת הפקדה מאוחרת של הרישיון, מאסר בפועל וחישוב תקופות פסילה מצטברות. 

זקוקים למידע נוסף בנושא, אנו מזמינים אתכם ליצור עימנו קשר,  למשרדנו ניסיון רב בדיני תעבורה נשמח לעמוד לרשותכם בנושא.

 

נשמח לדירוג