המרת דוח באזהרה

שוטר העוצר נהג לאחר ביצוע עבירת תנועה, רשאי לרשום לחובתו דו"ח התראה (אזהרה) ולא דו"ח לתשלום קנס.

מהם התנאים לרישום דו״ח התראה (אזהרה)

רישום דוחות אזהרה יירשמו בהתאם לקריטריונים המצטברים הבאים:

 • מדובר בעבירת ברירת משפט בלבד (עבירה קלה).
 • הנהג בעל וותק נהיגה של חמש שנים לפחות (בארץ).
 • הנהג מודה בביצוע העבירה המיוחסת לו.
 • לא נרשמה לחובת הנהג הרשעה בעבירת תנועה בשלוש השנים שקדמו לביצוע העבירה ולא הומר לו דו"ח באזהרה.
 • נסיבות ביצוע העבירה ומידת הסיכון וההפרעה שנגרמו אינן חמורות.
 • לנהג אין דוחות או תיקי תעבורה פתוחים בעת בקשתו להמרת הדוח באזהרה.
 • העבירה איננה אחת מן העבירות הבאות:
 • אי ציות לרמזור אדום.
 • שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.
 • עבירות עקיפה וסטיות מנתיב.
 • נהיגה בשוליים.
 • חציית שטח הפרדה.
 • חנייה בחניית נכה.
 • נהיגה על אי תנועה.
 • עבירות מהירות שהקנס עליהן הוא 1,500 ש״ח ומעלה.
 • עבירות הנוגעות לתקינות הרכב.
 • הובלת מטען במשקל מעל המותר.
 • לא יירשמו דוחות התראה למשתמשי דרך שאינם תושבי מדינת ישראל.
 • חשוב לזכור כי בכל מקרה מדובר בשיקול דעתו הבלעדי של השוטר בשטח וגם נהג המבצע עבירת תנועה ועומד בקריטריונים הללו יכול למצוא עצמו מקבל דו"ח תשלום קנס ולא דו"ח אזהרה.
 • לא יירשמו דוחות התראה (אזהרה) בעבירות מסוג הזמנה לדין ו״הדבקות״ לרכב חונה.

המרת דו"ח לאזהרה באמצעות פנייה בכתב למרכז לפניות נהגים במשטרת ישראל

במידה ונהג ביצע עבירת תנועה והשוטר בשטח יכול היה לרשום לחובתו דו"ח באזהרה אך בחר לרשום לו דו"ח תשלום קנס, עומדת בפניו האפשרות לפנות בכתב למרכז לפניות נהגים במשטרת ישראל ולבקש את המרת הדו"ח באזהרה, כאשר התנאים יהיו מחמירים יותר וזאת עקב ההנחה שטענותיו נשמעו כבר על ידי השוטר בשטח ונדחו. בהתאם, בפניה בכתב למפנ"א, על הנהג להיות בעל וותק של 10 שנות נהיגה לפחות וגיליון תעבורה נקי של 10 שנים טרם ביצוע העבירה וזאת במצטבר ליתר התנאים שפורטו לעיל. חשוב לזכור שגם במצב זה, המרת הדו"ח באזהרה הינה עניין שבשיקול דעת משטרת ישראל ואין עליה חובה להמיר את הדו"ח וזאת גם אם הנהג עומד בתנאים המחמירים שפורטו.

כיצד מגישים בקשה להמרת דו"ח באזהרה

יש לפנות בכתב למרכז לפניות נהגים במשטרת ישראל תוך 30 ימים מיום קבלת הדו"ח. אם הבקשה תתקבל, יומר הדו"ח באזהרה ולא יירשם לחובת הנהג דבר בגיליון התעבורתי. אם לא יומר הדו"ח יהיה על הנהג לשלמו או להגיש בקשה להישפט בבית המשפט.

מכיוון שיש לעמוד בקריטריונים מחמירים, ולפרט את הנסיבות בגינן הנהג סבור שיש להמיר את הדו"ח לאזהרה אנו ממליצים לפנות למשרד עו"ד העוסק בדיני תעבורה ובעל ניסיון רב בהגשת בקשות אלו.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות להמרת דו"ח באזהרה והנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ פרטני.

נשמח לדירוג