מהירות מופרזת – האם ניתן לערער על מכשירי המדידה

התשובה היא כן אך כל מקרה לגופו. אם קיבלתם דו"ח בגין נהיגה במהירות מופרזת יש מה לעשות וחשוב לפנות לעורך דין העוסק בדיני תעבורה שיבחן את האפשרות לערער על תוצאות מכשיר המדידה.

מכשיר המדידה

מכשיר המדידה העיקרי שמשטרת ישראל עושה בו שימוש הוא מכשיר הממל"ז (מד לייזר). הממל"ז הוא מכשיר אלקטרוני שמודד את מהירות הנסיעה באמצעות מד לייזר המוכוון ללוחית רישוי הרכב.

ערעור על מכשיר המדידה בבית המשפט

אם הוגשה בקשה להישפט על דו"ח מהירות מופרזת, הנטל להוכחת אשמתו של הנהג תוטל על כתפי התביעה המשטרתית. התביעה תצטרך להוכיח מעל לכל ספק סביר כי המדידה שבוצעה באמצעות הממל"ז הינה מדידה אמינה. לאורך השנים, הגיעו מקרים רבים לפתחו של בית המשפט אשר התווה את הכללים להוכחת אמינות המדידה. בהתאם, אם הנהג יוכיח סטייה של המשטרה מכללים אלו, ניתן יהיה לערער על תוצאות המדידה ואמינותה ובכך להביא לביטול כתב האישום, לזיכוי הנהג או להסדר טיעון מקל עם התביעה המשטרתית.

הלכת 'בראונשטיין'

בפסק דין בראונשטיין התווה בית המשפט העליון את שלושת הרכיבים המוטלים על כתפי התביעה המשטרתית להוכחת הטענה כי המדידה שבוצעה באמצעות מכשיר המדידה אמינה:

  • תקינותו של מכשיר המדידה.
  • הפעלתו של המכשיר בידי "שוטר מיומן".
  • תנאי המקום ונסיבות המדידה היו כאלו שבהם התוצאה המופיעה על מכשיר המדידה תהא תואמת למהירות הרכב הנבדק.

תקינותו של מכשיר המדידה

מכיוון שמכשיר המדידה הוא מכשיר אלקטרוני אשר עלול להתקלקל, הרי שתחזוקת המכשיר וביצוע סדרת בדיקות בטרם הפעלתו הם קריטיים להוכחת הטענה שהמדידה הינה מדידה אמינה. נטל ההוכחה מוטל על כתפי התביעה המשטרתית ועמידה בנטל זה תיעשה באמצעות עדות של השוטר שהפעיל את המכשיר, אשר יעיד אילו פעולות ביצע לפני ובסיום הפעלתו וכן בחינת יומן המכשיר. הבדיקות הנדרשות הן בדיקות בהתאם להוראות היצרן (בדיקות קול, מתגים ומגעים), בדיקה עצמית של מכלולים, בדיקות תצוגה, תיאום כוונות, כיול המכשיר ומדידת מרחק קבוע.

הפעלת המכשיר על ידי שוטר מיומן

אין די בהוכחת תקינותו של מכשיר המדידה ועל התביעה להוכיח כי מי שהפעיל את המכשיר בפועל מיומן בכך. מכיוון שמיומנות השוטר היא עניין להתרשמותו של בית המשפט והוא שיכריע בכך, יש לבחון במה מתבטאת מיומנותו של המפעיל, כמה פעמים הפעיל מכשירי ממל"ז והאם עושה זאת בדרך קבע, האם הוא מכיר את נהלי היצרן והנחיות פסיקת בתי המשפט.

תנאי המקום ונסיבות המדידה

נטל נוסף שעל התביעה לעמוד בו הוא הוכחה כי תנאי המקום ונסיבות המדידה עומדים בדרישות הוראות היצרן. יש להראות כי המדידה בוצעה ללא הפרעות ותוך שמירה על קו מדידה נקי, שמזג האוויר לא היה חריג וסוער, כי נשמר על קשר עין רציף עם הרכב הנמדד, שמרחק המדידה לא חרג מן המותר וכו'.

 

נשמח לדירוג