מה ההבדל בין ינשוף לנשיפון

ינשוף ונשיפון הם למעשה מכשירים אלקטרוניים הנמצאים בשימוש של משטרת ישראל ובעזרתם מבצעת המשטרה בדיקות נשיפה בשטח, שמטרתן לקבוע האם נהג הרכב נוהג בשכרות ומהו אחוז האלכוהול בגופו.

מדובר בשני מכשירים שונים ובמאמר זה נסקר בתמצית את ההבדלים ביניהם. 

מכשיר הינשוף

מכשיר הינשוף הינו מכשיר נשיפה אלקטרוני המודד את אחוז האלכוהול בליטר אוויר נשוף.

בדיקת הינשוף מתבצעת באמצעות שתי נשיפות, אחת אחרי השנייה, המבוצעות בפרק זמן של דקה, כאשר התוצאה שמפיק המכשיר מהווה ראיה קבילה בבית המשפט.

זהו למעשה המכשיר המרכזי שהפלט המופק ממנו מהווה ראיה שבאמצעותה ניתן להרשיע נהג רכב בעבירת נהיגה בשכרות.

מכשיר הנשיפון 

מטרתו של הנשיפון שונה ממטרתו של הינשוף. בשונה מן הינשוף, הנשיפון ״רק״ מספק אינדיקציה ראשונית לשוטר בשטח – האם בגופו של הנושף ישנה כמות אלכוהול אשר חורגת מזו המותרת בחוק.

במילים אחרות, מכשיר הנשיפון הינו מעין בדיקה מקדימה למכשיר הינשוף, כך שאם לאחר הנשיפה מתקבלת בנשיפון אינדיקציה חיובית, ייצור השוטר קשר עם ניידת שבה יש מכשיר ינשוף, יבקש ממנו להגיע לזירה ושם יתבקש הנהג לבצע בדיקה נוספת,  במכשיר הינשוף.

חשוב להבין שבדיקת הנשיפון איננה קבילה מבחינה ראייתית בבית המשפט ולא ניתן על בסיסה בלבד להרשיע נהג בביצוע עבירת נהיגה בשכרות.

בדיקת הינשוף ככלי ראייתי בבית המשפט

ככלל, הפלט המופק מבדיקת הינשוף נחשב אמין מבחינה ראייתית ומהווה כלי משמעותי בשימוש משטרת ישראל להעמדה לדין של נהגים בגין עבירת נהיגה בשכרות.

יחד עם זאת, לא מדובר באורים ותומים ואמינות בדיקת הינשוף כפופה לכמה כללים, אשר באמצעותם ניתן לעיתים להביא לפסילת תוצאות הבדיקה.

כך למשל, ניתן להוכיח כי ישנם פגמים בתחזוקה השוטפת של מכשיר הינשוף ובטיפולו במעבדה מוסמכת, ניתן להצביע על כך שהשוטר אשר ביצע את הבדיקה לא עבר כל הכשרה רלוונטית, כי לא הוחלפו פיות, כי המכשיר לא עבר כיול, כי ישנם פגמים בתקינות בלון הגז, כי חלף זמן רב ממועד ביצוע בדיקת הנשיפון למועד ביצוע בדיקת הינשוף, כי לנהג היסטוריה רפואית אשר עלול הייתה לגרום לסטיה בתוצאות הבדיקה, כי לא הוסבר לנהג הרכב כי יש לו זכות לסרב לעבור את הבדיקה ומה המשמעויות המשפטיות הכרוכות בכך, כי הנהג לא היה מצוי תחת פיקוח משטרתי צמוד טרם ביצוע בדיקת הנשיפה ועוד…

ייצוג משפטי לאחר כישלון בבדיקת ינשוף

מכיוון שכישלון בבדיקת ינשוף מהווה ראיה לכך שנהג הרכב נוהג ״שיכור״ ונוכח העונשים הקבועים בחוק לעבירה זו, מומלץ לפנות לייצוג משפטי מהר ככל הניתן.

עורך דין העוסק בתחום יוכל לבחון את הדרך שבה בוצעה לכם הבדיקה וככל ונפלו בה פגמים אשר יש בהם להשפיע על ההליך המשפטי, ניתן יהיה להביא להפחתת סעיפי העבירה ואף ביטולה.

למשרדנו ניסיון רב בדיני תעבורה בכלל ובעבירות שכרות בפרט ונשמח לעמוד לרשותכם – צרו קשר

 

נשמח לדירוג