מה קורה אם לא משלמים קנס בזמן?

קיבלתם קנס ולא שילמתם אותו בזמן? היזהרו. מדינת ישראל תתפיח את חובכם במהרה ותוסיף לו דמי פיגורים וריביות משפטיות גבוהות. עדיין לא שילמתם? הביאו בחשבון שהמדינה עלולה להחיל הליכי גבייה נגדכם, ואתם עלולים להיקלע לפעולות גבייה קשות של רשות האכיפה והגבייה. חוששים מסנקציות הכלכליות ואחרות שיופעלו נגדכם אם לא תשלמו, אך יודעים שיש הצדקה לאי־תשלום? יש פתרון. בואו נבדוק מה קורה אם לא משלמים קנס בזמן ואיך אפשר להתמודד עם זה.

90 יום לתשלום קנס

קנס שקיבלתם מהמשטרה יש לשלם בתוך 90 יום. כך גם מצוין על גבי מסמך הודעת החוב שמונפק לכם במעמד קבלת הקנס. אם לא תשלמו את הקנס בתוך 90 יום, תישלח אליכם דרישה לתשלום מיידי בתוספת דמי פיגורים. אם אתם מחליטים שאין הצדקה לקנס ורוצים לערער עליו, אתם יכולים לעשות זאת. אל תתעלמו מהקנס. הגישו ערעור על הקנס או בקשו להישפט בבית המשפט. בקשותיכם יועברו ליועץ המשפטי של הרשות שקנסה אתכם וייבחנו.

 איך מגישים ערעור על קנס?

חושבים שהקנס שהוטל עליכם אינו מוצדק? התייעצו עם עורך דין צווארון לבן. בקשות לערעור על קנסות אפשר להגיש באתר האינטרנט של הרשות המקומית שקנסה אתכם או באתר של משטרת ישראל. יש להסביר את הסיבות לערעור ולצרף אסמכתאות ככל שיש. הערעור ייבחן במחלקה המשפטית של הרשות המקומית או של המשטרה. לאחר קבלת החלטה תקבלו הודעה על ביטול הקנס או הסבר על אי־ביטול ודרישת תשלום נוספת. 

אפשר לבקש להישפט בבית המשפט

יש לכם רשות להגיש בקשה להישפט בבית המשפט ולהסביר לשופט מדוע אתם חושבים שהקנס שהוטל עליכם אינו מוצדק. בקשה להישפט אפשר להגיש באתר האינטרנט של הרשות המקומית שקנסה אתכם או של משטרת ישראל. הבקשה תיבחן במחלקה המשפטית של הרשות המקומית או של המשטרה ובחלוף כמה שבועות תקבלו הזמנה לדיון בבית משפט. 

למה לא כדאי להתעלם מהקנס?

קיבלתם קנס והתעלמתם ממנו? הרשויות הקונסות יכולות להחיל הליכי גבייה נגדכם. הליכי גבייה אלה יוסיפו עלויות לסכום הקנס המקורי ויכללו ריבית משפטית, הוצאות משפטיות וכן דמי פיגורים בשל אי־תשלום. את הקנס מהמשטרה יש לשלם כאמור בתוך 90 יום. דמי פיגורים בשיעור 5% יצטברו לגובה הקנס המקורי מדי שישה חודשים ועד שיפתחו נגדכם הליכי גביה ברשות הגבייה והאכיפה. קנס מרשות מקומית גם כן יש לשלם בתוך 90 יום וגם לו מתווספים דמי פיגורים בשיעור 5% מדי שישה חודשים. הליכי גבייה ברשות האכיפה והגבייה כוללים עיקולי משכורת, עיקולי חשבונות בנק, עיקולי חשבונות חיסכון וקרנות שונות וכן עיקולי רכב ומטלטלין. ייתכן שיוצא נגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ ולא תוכלו לחדש את רישיון הנהיגה שלכם, וכל זאת עד שתשלמו את חובכם. הוצאות הגבייה של המדינה יחולו עליכם ויוסיפו לגובה החוב שצברתם. 

איך מתמודדים עם הליכי גבייה?

אם אתם יכולים לשלם את הקנס ואת הסכומים שהתווספו לו, שלמו. אם אינכם יכולים, פנו לרשות האכיפה והגבייה ובקשו לפרוס את החוב לתשלומים חודשיים. פעולה זאת תקל עליכם, תבטל את הסנקציות והעיקולים שהוטלו עליכם ותסייע לכם להתגבר על המשבר. דאגו לשמור את כל דרישות התשלום ואת ההוכחות להתנהלות מול הרשויות. 

 

נשמח לדירוג